Kildesporing

Kontakt os hvis du har problemer med drikkevandet

Vi har i flere år arbejdet med kildesporing af coliforme forureninger i drikkevand, og har gennem årene opbygget solid erfaring med både prøvetagning og prøvebehandling. Vi kan derfor hjælpe med at finde kilden, hvis der opleves sporadiske forureninger af drikkevandet.

DNA analyser

Vi har igennem de sidste par år udviklet en række DNA analyser til drikkevand. Til forskel fra kildesporing i badevand, hvor vi kigger efter forskelle i bakteriernes DNA, leder vi med de nye DNA analyser efter følge-DNA i drikkevandet. Dette har den uovertrufne fordel at kildesporingen ikke er afhængig af de fækale bakterier, der sjældent er årsag til drikkevandsforureninger i Danmark eller forekommer i meget lave koncentrationer. Ved at analysere på det følge-DNA, der følger med coliforme bakterier ind i drikkevandet i tilfælde af en forurening, analyseres DNA direkte fra kilden, hvilket kan give værdifuld information om forureningens oprindelse.

Kontakt os, hvis du har et konkret problem, så vi kan få en snak om hvilke muligheder vi har for at hjælpe.

Læs mere om DNA analyser

Volumen prøver

Problemet med lave forureninger af coliforme bakterier er at det statistisk set er tilfældigt om en coliform bakterie fanges i prøven, når der kun analyseres på 100 ml, som det er tilfældet med de akkrediterede analyser. Vi har mulighed for at analyser på store vandvolumener, hvorved vi sænker detektionsgrænsen fra 1 coliform til eksempelvis 0,001 coliform pr. 100 ml. Dette giver en unik mulighed for at følge udsving i bakteriekoncentrationen igennem ledningsnettet og hen til kildens udspring. Denne form for kildesporing er en nem og hurtig metode til at lokalisere området, hvorfra en kontinuerlig forureningskilde befinder sig. Vi har to muligheder til opkoncentrering af bakterier i vand.

  • HiVoSa: Anvender teknikken bag Cross Flow filtrering til at opkoncentrere bakterier i en vandprøve. F.eks. kan 100 liter vand opkoncentreres til 200 ml, der efterfølgende kan analyseres med standardmetoder.

    Læs mere om HiVoSa

  • Alonda: Udtager 4 prøver ved aktivering; en straksprøve, en tidsintegreret prøve og to membranfiltreringer, der filtrerer et stort volumen. Alonda kan fjernaktiveres eller aktiveres af et signal fra en hvilken som helst sensor.

    Læs mere om Alonda

Ring på telefon 23 72 28 69
Eller send os en mail: SSTA@niras.dk

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du står med et konkret problem. Vi har mange  løsningsmuligheder som ikke er beskrevet her og vi hjælper gerne med at finde en god løsning til netop din opgave.

Amphi-Bac
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg

Telefon 23 72 28 69
E-mail: SSTA@niras.dk

Overvågning, Sporing og Alarmering af biologisk vandforurening