BACTcontrol

Vi forhandler BACTcontrol (tidligere COLIGUARD), der produceres af det Hollandske firma MicroLAN. Som det eneste apparat af sin slags på markedet i dag kan BACTcontrol analysere specifikt for E.coli eller coliforme bakterier med lav detektionsgrænse på bare 1-2 timer.


BACTcontrol udtager selv prøver efter et frit redigertbart skema, og har mulighed for at filtrere større vandmængder, hvorved følsomheden bliver høj. Analysen er baseret på detektion af specifikke enzymer (β-galactosidase for coliforme bakterier og β-glucuronidase for E.coli), og BACTcontrol kan derfor reagere på forureninger forårsaget af coliforme bakterier.

BACTcontrol er
  Specifik for E.coli eller coliforme bakterier
  Fuldautomatisk – udtager selv prøve og renser automatisk
  Lav analysepris
  Lavt behov for vedligeholdelse
  Kan styres via online forbindelse
  Giver alarm når threshold overskrides

 

Analyseresultatet kan anvendes til automatisk alarmering (Early warning) og styring af forskellige tillægsydelser som f.eks. opstart af automatisk prøvetagning til akkrediteret analyse samt materiale til efterfølgende DNA kildesporing.

Ring på telefon 23 72 28 69
Eller send os en mail: SSTA@niras.dk

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du står med et konkret problem. Vi har mange  løsningsmuligheder som ikke er beskrevet her og vi hjælper gerne med at finde en god løsning til netop din opgave.

Amphi-Bac
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg

Telefon 23 72 28 69
E-mail: SSTA@niras.dk

Overvågning, Sporing og Alarmering af biologisk vandforurening