Alonda

Alarmbaseret automatisk prøvetager til drikkevand

Alonda er en mobil prøvetagningsenhed, der kan placeres i forbindelse med centrale knudepunkter i ledningsnettet og automatisk udtage prøver i tilfælde af afvigende vandkvalitet. Alonda kan aktiveres af sms eller en hvilken som helst sensor, og udtage vandprøver i samme øjeblik en given sensor detekterer en værdi over threshold.

Læs mere om Alonda i vores flyer

 

I tilfælde af alarm udtager Alonda automatisk fire forskellige prøver, der på hver sin måde kan bidrage med vigtig viden om forureningen


En straksprøve: I det øjeblik en threshold værdi for en sensor tilkoblet Alonda overskrides, udtages en vandprøve (1 liter). Med denne prøve sikres en prøve af det vand, der har udløst alarmen fra sensoren til senere analyse. Hvis flere Alonda er placeret stratetisk i ledningsnettet, kan disse udløses samtidigt, og der opnås viden om hvilke dele af ledningsnettet, der er påvirket af samme forurening.

En tidsintegreret prøve: Efter aktiveringen opsamles en vandprøve i små volumener over en periode til et samlet volumen på 1 liter. Den tidsintegrerede prøve giver viden om hvorvidt forureningen er af- eller tiltagende over tid, når denne sammenholdes med straksprøven. Den periode, hvor den tidsintegrerede prøve indsamles over, er valgfri.

To membranfiltreringer: Ved aktivering af Alonda starter to membranfiltreringer, hvor eksempelvis 100 liter vand filtreres over 24 timer (filtreringsvolumen og filtreringsperioden er valgfri). Filteret kan bruges til at bestemme bakteriekoncentrationen med lav detektionsgrænse. Med den lave detektionsgrænse er der mulighed for at finde og følge en forurening, der ellers ikke ville kunne findes med standardmetoder. 

Prototypen forud for Alonda er udviklet med støtte fra Vandsektorens Teknologifond og værdifuld faglig sparring fra alle deltagere i projektgruppen: Jørn-Ole Andreasen (Aarhus Vand), Tammes Lund Jepsen (Aarhus Vand), Jane Bloch Hansen (Aarhus Vand), Kim Kusk Mortensen (Aarhus Universitet) og Carsten Jensen (Sønderlev Vandværk).

Ring på telefon 23 72 28 69
Eller send os en mail: SSTA@niras.dk

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du står med et konkret problem. Vi har mange  løsningsmuligheder som ikke er beskrevet her og vi hjælper gerne med at finde en god løsning til netop din opgave.

Amphi-Bac
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg

Telefon 23 72 28 69
E-mail: SSTA@niras.dk

Overvågning, Sporing og Alarmering af biologisk vandforurening