Varsling

Kontakt os hvis du har et varslingsbehov 

Uanset om du har et lille varslingsbehov eller en opgave, der forekommer kompliceret og uoverskuelig, kan vi hjælpe med at finde den helt rette løsning præcist tilpasset jeres aktuelle behov.

Vi har ekspertise med at kortlægge fækale kilder og prioritere indsatsen i forhold til kildens indflydelse på badevandet. Med udgangspunkt i en filosofi om ikke at gøre tingene mere komplicerede end de behøver at være, opsætter vi et simpelt og sikkert varslingssystem, der er individuelt tilpasset den enkelte strand og er baseret på aktuelle overløbsregistreringer. Derfor er varslingssystemet uafhængigt af komplicerede modelleringer og prognoser og er derfor også velegnet til mindre besøgte strande og strande, der kun sjældent oplever høje bakteriekoncentrationer.

Hent vores folder om varsling


Hvorfor varsling

Nogle steder er kloaksystemet opbygget ved at regnvand og spildevand føres i den samme kloakledning. Denne form for kloakering kaldes fælleskloakering. Da fællesledningerne er dimensioneret til en vis vandmængde, kan kapaciteten overskrides, hvis der forekommer kraftig nedbør. Når dette sker, udledes det overskydende vand via såkaldte overløbsbygværker til nærliggende hav, sø eller vandløb. Vandet, der udledes via overløbsbygværker, er en blanding af spildevand og regnvand, og overløbsvandet indeholder ofte meget høje koncentrationer af fækale bakterier og sygdomsfremkaldende vira. Hvis et overløbsbygværk udleder overløbsvand i nærheden af et badevandsområde, kan badevandet blive påvirket af udledningen og der kan være en sundhedsmæssig risiko forbundet med at bade i området.
Amphi-Bac udarbejder og opsætter varslingssystemer, der sikrer at strandgæster ikke risikerer at bade uvidende i spildevandsrester.

Hvordan varsling

Amphi-Bac opsætter online dataloggere i overløbsbygværkerne, der kontinuertligt logger vandstanden i bygværket. Vi kan opsætte dataloggere under alle tænkeligt forhold, som f.eks. i pumpestationer, vejbrønde, forsinkelsesbassiner, pumpestyrede vandløb og lignende. Til steder uden adgang til strøm, har vi fremstillet en langtidsholdbar batteripakke, der ligeledes kan opsættes på svært fremkommenlige steder.
Data fra dataloggeren registreres i en software, der beregner, hvornår et overløb er kraftigt nok til at have risiko for at påvirke badevandet i en sådan grad, at badning skal frarådes. Beregningerne sikrer, at badegæsterne varsles, når det er nødvendigt og at stranden ikke lukkes unødvendigt.

Vi har også udarbejdet en software, der kommunikerer med forsyningens SRO. Med denne løsning kan vi hjælpe med at opsætte varslingskriterier eller dataopsamling fra eksisterende udstyr. 

Advarsel på stranden

I tilfælde af forringet badevandskvalitet skal strandens gæster advares om risikoen. Til dette formål har vi fremstillet to informationsplatforme, der kan opsættes ved stranden og øjeblikkeligt informere strandgæster, hvis forholdene ved stranden ændres.

  • Forum: Et reaktivt diode skilt, der styres via sms beskeder. Når der opstår et varslingsbehov, aktiveres ”badning frarådes” symbolet øjeblikkeligt samt et let overskueligt system, der viser forurenings varighed.

    Læs mere om varslingsskiltet: Forum
  • Colosseum: En interaktiv informationsskærm, der styres online. Informationerne på skærmen kan ændres øjeblikkeligt, og kan tilpasses den enkelte situation, hvorved der er mulighed for at give strandens besøgende bedst mulige informationer om situationens varighed og årsag, kommunens forvaltningsforanstaltninger, strandgæsternes forholdsregler osv.

    Læs mere om infoskærmen: Colosseum

Ring på telefon 23 72 28 69
Eller send os en mail: SSTA@niras.dk

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du står med et konkret problem. Vi har mange  løsningsmuligheder som ikke er beskrevet her og vi hjælper gerne med at finde en god løsning til netop din opgave.

Amphi-Bac
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg

Telefon 23 72 28 69
E-mail: SSTA@niras.dk

Overvågning, Sporing og Alarmering af biologisk vandforurening