Analyser

Kontakt os hvis du har en vandprøve 

Vi har vores egne laboratoriefaciliteter, hvor vi udfører kvantitative analyser for fækale bakterier samt udfører DNA analyser på bakteriernes DNA.

Kvantitative analyser

Hvis du ser noget mistænksom vand – f.eks. i forbindelse med tilsyn - kan du selv udtage en prøve og sende den til os for analyse. Kontakt os for retningslinjer omkring prøvetagning og forsendelse.
Vi analyserer prøven for indhold af E.coli og enterokokker og ekstraherer efterfølgende DNA fra bakterierne således at en DNA analyse sidenhen er mulig, hvis det er relevant. Svaret fås efter 24 timer og angives som Most Probable Number (MPN) pr. 100 ml.
Vejledende pris pr. prøve for analyse af E.coli og enterokker inkl. DNA ekstraktion er 700 kr + moms

 

DNA analyser

Ved hjælp af bakteriernes DNA kan vi skelne om bakterierne stammer fra det ene eller det andet dyr, inklusiv mennesker. Disse DNA teknikker er et stærkt kildesporingsværktøj, når det bruges på den rigtige måde. Vi anvender DNA analyserne til tidligt i en kildesporingsopgave at fokusere indsatsen på et bestemt område eller kilde, men DNA analyserne har mange andre anvendelsesmuligheder. F.eks. kan DNA analyser anvendes til hurtigt at bestemme om der er fejltilkoblinger i et separatkloakeret område.

Resultaterne af DNA analysen angives som ”positiv” eller ”negativ” for hver parameter. Hvis svaret er positivt, er der specifikke markørgener for den eftersøgte art i prøven. Det er dog ikke sikkert at alle fækale bakterier i prøven stammer fra den art, der giver et positivt resultat med DNA analysen. Tilsvarende kan et negativt resultat ikke anvendes til at udelukke en art som en mulig kilde. Et negativt resultat betyder, at de specifikke markørgener for den pågældende art ikke er til stede i den udtagne stikprøve. DNA analyser er et meget værdifuldt redskab i forbindelse med kildesporing, men det er vigtigt, at resultaterne tolkes og anvendes på den rigtige måde. Vi bistår meget gerne med sparring omkring prøvetagning og analyseresultater.

Ring på telefon 23 72 28 69
Eller send os en mail: SSTA@niras.dk

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du står med et konkret problem. Vi har mange  løsningsmuligheder som ikke er beskrevet her og vi hjælper gerne med at finde en god løsning til netop din opgave.

Amphi-Bac
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg

Telefon 23 72 28 69
E-mail: SSTA@niras.dk

Overvågning, Sporing og Alarmering af biologisk vandforurening