HiVoSa

Bakterieopkoncentreringsenhed til drikkevand

HiVoSa (High Volume Sampling) er et udstyr, der ved brug af cross flow filtrering, kan opkoncentrere bakterier i drikkevand og dermed sænke detektionsgrænsen op til 1000 gange. Den lave detektionsgrænse muliggør, at snigende bakterieforureninger opdages længe før, at de er kraftige nok til at udgøre et egentligt problem.

HiVoSa kan bruges til øget egenkontrol. HiVoSa kan filtrere meget store vandmængder ved brug af Cross Flow filtreringsteknik, hvor vandprøven recirkuleres hurtigt hen over en stor filteroverflade, så partiklerne ikke så nemt tilstopper filteret. Når vandprøven passerer filteret, presses vandet ud igennem filteret imens bakterier og andre partikler tilbageholdes i det cirkulerende system. Dermed bliver koncentrationen af bakterier højere og højere inde i systemet, og eksempelvis 100 liter vand kan reduceres til et volumen på 100 ml.

De 100 ml, der nu indeholder bakterier fra 100 liter, kan tappes af systemet og analyseres med standardmetoder.

Opbygning af HiVoSa

Vandprøven recirkuleres med et højt flow kombineret med et lavt transmembran tryk for at skåne bakterierne mest muligt. Efter aftapning af den ønskede prøve, renses systemet ved opvarmning til 70 °C. Alle coliforme bakterier tilbage i systemet bliver slået ihjel uden tilsætning af kemikalier og der er således ingen risiko for at kemikalierester i systemet ødelægger næste prøve.
HiVoSa kan opkoncentrere bakterier fra ca. 1 liter vand i minuttet.

Specifikationer
Filtrering af meget store vandprøver (meget lav detektionsgrænse for bakterier)
Høj genfindingsprocent - 75-90 %
Ingen brug af kemikalier
Minimalt behov for vedligehold
Minimale driftsomkostninger
Filterets porestørrelse = 0,3 µm
Aktivt filterareal = 2,3 m2  

Alt den viden, der ligger under den nuværende detektionsgrænse, kan bringes til overfladen med en HiVoSa.

 

Ring på telefon 50 56 06 74
Eller send os en mail: sbo@amphi.dk

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du står med et konkret problem. Vi har mange  løsningsmuligheder som ikke er beskrevet her og vi hjælper gerne med at finde en god løsning til netop din opgave.

Amphi-Bac
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg

Telefon 50 56 06 74
E-mail: sbo@amphi.dk

Overvågning, Sporing og Alarmering af biologisk vandforurening