HiVoSa

Bakterieopkoncentreringsenhed til drikkevand

HiVoSa (High Volume Sampling) er et udstyr, der ved brug af cross flow filtrering, kan opkoncentrere bakterier i drikkevand og dermed sænke detektionsgrænsen op til 1000 gange. Den lave detektionsgrænse muliggør, at snigende bakterieforureninger opdages længe før, at de er kraftige nok til at udgøre et egentligt problem.

HiVoSa kan bruges til øget egenkontrol. HiVoSa kan filtrere meget store vandmængder ved brug af Cross Flow filtreringsteknik, hvor vandprøven recirkuleres hurtigt hen over en stor filteroverflade, så partiklerne ikke tilstopper filteret. Når vandprøven passerer filteret, presses vandet ud igennem filteret imens bakterier og andre partikler tilbageholdes i det cirkulerende system. Dermed bliver koncentrationen af bakterier højere og højere inde i systemet, og eksempelvis 100 liter vand kan reduceres til et volumen på 200 ml.

De 200 ml, der nu indeholder bakterier fra 100 liter, kan tappes af systemet og analyseres med standardmetoder.

Opbygning af HiVoSa

Vandprøven recirkuleres med et højt flow kombineret med et lavt transmembran tryk for at skåne bakterierne mest muligt. Efter aftapning af den ønskede prøve, renses systemet automatisk uden tilsætning af kemikalier. Der er således ingen risiko for at kemikalierester i systemet ødelægger næste prøve.
HiVoSa kan opkoncentrere bakterier fra ca. 1 liter vand i minuttet.

Specifikationer
Filtrering af meget store vandprøver (meget lav detektionsgrænse for bakterier)
Høj genfindingsprocent
Ingen brug af kemikalier
Minimalt behov for vedligehold
Minimale driftsomkostninger

Alt den viden, der ligger under den nuværende detektionsgrænse, kan bringes til overfladen med en HiVoSa.

 

Ring på telefon 23 72 28 69
Eller send os en mail: SSTA@niras.dk

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du står med et konkret problem. Vi har mange  løsningsmuligheder som ikke er beskrevet her og vi hjælper gerne med at finde en god løsning til netop din opgave.

Amphi-Bac
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg

Telefon 23 72 28 69
E-mail: SSTA@niras.dk

Overvågning, Sporing og Alarmering af biologisk vandforurening