Analyser

Kontakt os hvis du oplever tilbagevendende sporadiske forureninger med coliforme bakterier.

Vi kan hjælpe med at finde problemets udspring

Storvolumen prøver

Vi tilbyder at udtage og analysere store vandprøver for E.coli og coliforme bakterier. Afhængigt af prøvetagningsforholdene og forureningshistorikken, vil vi typisk udtage 10-100 liter vand, hvorved detektionsgrænsen for coliforme bakterier bliver 0,01-0,001 coliforme pr. 100 ml. Dette giver mulighed for hurtigt at spore meget lave bakteriekoncentrationer igennem ledningsnettet og frem til forureningens udspring.
Hvis du oplever sporadiske forureninger af 1-2 coliforme, skyldes dette sandsynligvis at du har en konstant lav forurening et sted, der statistisk set kun findes i et lavt antal af standardanalyserne, hvor der kun analyseres på 100 ml. Ved at analysere på et større volumen, kan forureningens udspring findes og fjernes inden forureningen udvikler sig.
Kontakt os for en snak om hvilke muligheder vi har for at hjælpe.

 

DNA analyser

Vi har udviklet en række DNA analyser specielt udviklet til at spore kilder til drikkevandsforureninger i lav koncentration. I modsætning til de kildesporingsmetoder vi anvender i badevand, anvender vi følge-DNA i drikkevandsprøver, hvilket vil sige at vi analyserer efter DNA direkte fra kilden, der er kommet med coliforme bakterier ind i drikkevandet. Dette har en stor fordel, da vi ikke er afhængige af genetiske forskelle i bakterier, der kan henføres til deres økologiske oprindelse. Til gengæld ligger udfordringen i at fange følge-DNA’et i en tilpas høj koncentrationen til at DNA analysen fungerer uden at signalet drukner i ikke-interessant DNA fra de mange organismer, der naturligt findes i drikkevandet.

Vi ønsker konstant at udvide vores kildesporingsredskaber og udvikler fortsat nye DNA analyser. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har et problem du gerne vil have undersøgt med DNA analyser. Kontakt os for en snak omkring hvilke muligheder vi har for at analysere dit vand.

Ring på telefon 23 72 28 69
Eller send os en mail: SSTA@niras.dk

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du står med et konkret problem. Vi har mange  løsningsmuligheder som ikke er beskrevet her og vi hjælper gerne med at finde en god løsning til netop din opgave.

Amphi-Bac
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg

Telefon 23 72 28 69
E-mail: SSTA@niras.dk

Overvågning, Sporing og Alarmering af biologisk vandforurening