Kildesporing i badevand

Kontakt os, hvis du har problemer med badevandet

Vi er eksperter i kildesporing og har siden firmaets opstart specialiseret os i at finde og identificere kilder til fækal forurening af badevand.
Der kan ofte være mange mulige kilder til forhøjede bakteriekoncentrationer i badevandet. Det er derfor sjældent muligt at gætte hvilken kilde, der udgør den primære årsag til forringet badevandskvalitet. Amphi-Bac har erfaring i at finde fækale kilder fra over hundrede kildesporingsopgaver over hele landet, og har udviklet kildesporingsværktøjer og ekspertise i kildesporing, der gør os i stand til hurtigt og effektivt at finde fækale kilder samt at vurdere deres individuelle indflydelse på badevandskvaliteten.

Men den samme tilgangsvinkel kan vi hjælpe med at finde punktkildeforureninger af fækale bakterier eller nærringsstofbelastning i vandløb.

Besigtigelse af området

En kildesporingsopgave begynder ofte med en besigtigelse af området. Det er ikke ualmindeligt, at vi under besigtigelsen findes kilder, der hidtil ikke var kendte. Dette kan være kloakudledninger, uautoriserede udløb fra septiktanke eller gylletanke, kreaturer med adgang til vandløb eller badevandet, drænudløb eller andet. Under besigtigelsen udtages prøver til kvantitativ analyse for indikatororganismerne E.coli og enterokokker. Allerede på baggrund af resultaterne af de kvantitative analyser kan vi indsnævre nogle af de fækale kilder.

Vi benytter os af intelligent prøvetagning til at finde de høje bakteriekoncentrationer. Intelligent prøvetagning er resultatet af en indledende grundig analyse af historiske målinger, der sammenholdes med nedbørsmålinger, strømforhold, mulige punktkilder samt oplandet ved badevandsstationen. Prøvetagningen planlægges således, at der er størst mulig chance for at finde de høje bakteriekoncentrationer med et minimum af prøver, således at omkostningerne holdes nede.

 

DNA analyser

DNA analyser er et meget stærkt kildesporingsværktøj, da DNA analyserne giver mulighed for meget tidligt i en opgave at indsnævre, hvilke kilder der påvirker vandkvaliteten. Eksempelvis kan en DNA analyse på en prøve i udmundingen af et vandløb vise hvilke kilder, der påvirker vandløbet, og indsnævre hvilke kilder, der skal eftersøges opstrøms i vandløbet.
Vi har mulighed for at spore mange forskellige kilder med vores DNA teknikker, og du er meget velkommen til at kontakte os for en snak om hvilke muligheder vi har for at hjælpe med dit specifikke problem. Som udgangspunkt analyserer vi en prøve med en standardpakke, hvor specifikke markørgener fra mennesker, kvæg/heste og svin eftersøges. I mange tilfælde giver resultaterne herfra tilstrækkeligt information, da vi dermed ved om kilden er human (spildevand/kloaksystemet) eller fra landbrugsdyr (stalde, gylletanke/afstrømning fra marker).

Hvis du er interesseret i at høre hvordan vi kan hjælpe med netop din specifikke opgave, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud eller bare en snak om de mange nye muligheder indenfor kildesporing i dag.

Ring på telefon 23 72 28 69
Eller send os en maill: SSTA@niras.dk

Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om kildesporing, badevandsprofiler, varslingsbehov eller noget helt andet.

Ring på telefon 23 72 28 69
Eller send os en mail: SSTA@niras.dk

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du står med et konkret problem. Vi har mange  løsningsmuligheder som ikke er beskrevet her og vi hjælper gerne med at finde en god løsning til netop din opgave.

Amphi-Bac
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg

Telefon 23 72 28 69
E-mail: SSTA@niras.dk

Overvågning, Sporing og Alarmering af biologisk vandforurening